Mijn missie & visie

Mijn missie is …

Inzicht en ondersteuning bieden met het oog op een gezonde persoonlijke ontwikkeling voor zowel mens, als dier en begeleiding geven in de ontwikkeling van een gelijkwaardige vertrouwensrelatie tussen mensen of mens en dier.

Mens en dier bij hun kwaliteiten brengen en vaardigheden aanleren om op eigen kracht een bewust en kwaliteitsvol leven te leven in verbinding met zichzelf en de ander.

Professionelen versterken op persoonlijk vlak en in hun vakgebied, zodat ze nog krachtiger worden in de uitvoering van hun werk.

Het Algemeen Welzijn van mens en dier waarborgen vanuit bewuste wederkerigheid door mijn ervaring en vaardigheden te delen via mijn project Animal Skill Sharing tijdens Slow Travel.

Anderen motiveren en de mogelijkheid bieden om samen deze verantwoordelijkheid op te nemen en een sociale meerwaarde te betekenen via het aanbieden van online welzijnscursussen en een platform voor professionelen om hun welzijnscursussen te delen.

Mijn visie is …

Krachtig, bewust en trager leven in verbinding met jezelf, je dier en je omgeving is een levenshouding die het psychische, mentale en fysieke welzijn van mens en dier ten goede komt en opbouwende relaties mogelijk maakt.

Op eigen kracht met vertrouwen in het leven staan doe je door de volle verantwoordelijkheid te nemen over wat je denkt, voelt en doet. Je bekwamen in de relatie met jezelf en de ander, maakt je sterk en versterkt de relatie met de ander.

Kant en klare modellen bestaan niet, noch pasklare antwoorden voor problemen.  Om te komen tot een oplossing, stem ik af op jouw verhaal en wat jij nodig hebt.  Kom je samen met je dier,  dan wordt het dier ook actief betrokken in het groeiproces.  Zijn verhaal krijgt een evenwaardige plaats.

Waarden zoals empathie, authenticiteit, bewuste wederkerigheid, gelijkwaardigheid, respect voor de persoonlijke integriteit, bewust leiderschap, persoonlijke verantwoordelijkheid en geweldloze communicatie vormen de basis van een gezonde omgang met jezelf en de ander.

Handelen vanuit een waardensysteem maakt het mogelijk om (cultuur)verschillen tussen mensen of mens en dier te overbruggen en te komen tot een constructieve individuele oplossing met respect voor ieders eigenheid.  Mijn werkwijze en methodes waarborgen deze waarden.

Waarden zijn echter geen doel op zich, maar beschrijven de weg naar iets en de kwaliteit van de reis.  Samen kwaliteitsvol leven is mogelijk met deze waarden.

Mijn werkwijze Slow Living Animals

Mijn werkwijze is …

Mijn verhaal.  Mijn waarheid.  Geen absolute waarheid.

Mag ik je vragen niet blindelings te geloven wat ik vertel, maar zie het als een uitnodiging om zelf te gaan ervaren. Voel of mijn verhaal kloppend voor je is.  

En als ik je mag inspireren, ga er dan creatief mee om.  Herschrijf mijn verhaal en maak er het jouwe van.  Zorg dat het nog beter wordt.  Geen kopie, maar een meerwaarde voor iedereen!

Ik werk alleen samen met de ideale mens.

De ideale mens is niet perfect, maar is bereid:

  • tot zelfreflectie
  • om van mens en dier te leren
  • zich te ontwikkelen als gevolg van wat er zich afspeelt tussen elkaar

Kortom, bereid om bewust trager te leven.